Vybavení
- Mobilní oplocení, nášlapné bariéry

Nabízíme samostatný pronájem, dopravu i montáž dočasného mobilního oplocení tempoline®, liniových zábran tempoline® a masivních nášlapných bariér před pódia. Tyto prvky jsou vhodné k rychlému oplocení areálů, vymezen prostorů pro účinkující a hosty při pořádání festivalů, koncertů, kulturních, společenských a sportovních akcí.